De La Fuente Oosterveen-logo

Wijziging Europese Erfrechtverordening in 2015

Datum: 2014, 09 July

Per augustus 2015 zal de Europese Erfrechtverordening (nr. 650/2012) zijn intreden maken. Dit betekent dat er op het gebied van het internationaal privaatrecht (IPR) veel veranderingen doorgevoerd zullen worden. Wat betekent dit voor u?

Het IPR wordt in werking gesteld wanneer een zaak een internationaal aspect kent. Dit kan onder andere uw woning in het buitenland betreffen, maar ook bijvoorbeeld uw vermogen op een buitenlandse bankrekening of wanneer u een onderneming heeft in het buitenland. Door middel van het IPR wordt er naar aanleiding van de zaak bepaalt welk recht van toepassing is, het Nederlands recht of het recht van het betreffende buitenland.

Per augustus 2015 zal deze regelgeving gewijzigd worden. Door de wijziging wordt  het duidelijker welk rechtssysteem gehanteerd moet worden.  De landen binnen de Europese Unie (EU) zullen op het gebied van vererving en internationale nalatenschappen één richtlijn hanteren.*

Met deze richtlijn kan de persoon in kwestie via een testament bepalen welk rechtssysteem hij/zij wilt hanteren. Het recht waar hij/zij woont of het recht van het land waar hij/zij de nationaliteit van draagt. Wanneer er geen testament bekent is, wordt het recht van het land waar hij/zij  zijn/haar verblijfplaats had, gehanteerd.

* Met uitzondering van Ierland, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. 

« Terug