De La Fuente Oosterveen-logo

Nederlandse ondernemer positief over EU-lidmaatschap

Datum: 2015, 28 January

Uit een recent wetenschappelijk onderzoek van de Kamer van Koophandel blijkt dat de Nederlandse ondernemer positief is over het Nederlandse EU-lidmaatschap. Dit ten opzichte van de gemiddelde Nederlandse burger. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de resultaten van het ondernemerspanel van de Kamer van Koophandel onder 3200 ondernemers.

Voor het onderzoek werd de volgende centrale vraag gesteld: "Wat drijft ondernemers om Europese integratie te steunen?". Het grootste deel van de Nederlandse ondernemers ziet het Nederlandse EU-lidmaatschap als profijt voor Nederland in het algemeen en henzelf. Dit ten opzichte van de Nederlandse bevolking. Zo vindt 72% van de ondernemers het EU-lidmaatschap een goede zaak ten opzichte van 63,2% van de totale Nederlandse bevolking. Daarbij komt ook naar voren dat hoger opgeleide ondernemers positiever zijn over het EU-lidmaatschap dan lager opgeleide ondernemers. Zaken doen met andere EU  landen geeft de ondernemers een positieve houding. Het directe profijt wat ondernemers hebben van het EU-lidmaatschap is de belangrijkste factor waarop zij het lidmaatschap goed- of afkeuren. Het oordeel wordt ook gebaseerd op het vertrouwen dat zij hebben in de Europese instituties en de tevredenheid over de werking van de Europese democratie.

Vrij verkeer, de euro en vrede en veiligheid ziet men als het grootste voordeel van het EU-lidmaatschap. Als nadeel wordt geldverspilling, de instroom van buitenlandse werknemers en de economische crisis benoemt. 

Bron: Kamer van Koophandel

« Terug