De La Fuente Oosterveen-logo

Couveuseverlof en overdracht bevallingsverlof in wetsvoorstel

Datum: 2014, 19 September

Op 15 september heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een aanvulling op het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden naar de Tweede Kamer gestuurd. Binnen de aanvulling op het wetsvoorstel zijn verscheidene onderwerpen opgenomen.

Om een pasgeborene de garantie te geven op de verzorging van een ouder in zijn/haar eerste levensfase, heeft minister Asscher een wetsvoorstel met betrekking tot de overdracht van het bevallingsverlof ingediend. Dit heeft betrekking op het bevallingsverlof van de moeder aan de partner wanneer zij komt te overlijden tijdens de geboorte. Volgens de huidige wetgeving heeft de partner bij het overlijden van de moeder tijdens de geboorte recht op 2 verlofdagen. Bij het ingediende voorstel krijgt de partner de wettelijke duur van het bevallingsverlof van de moeder toegekend.

De tweede maatregel betreft de verlenging van het bevallingsverlof van de moeder bij langdurige ziekenhuisopname van de pasgeborene. Momenteel is er wettelijk vastgesteld dat de moeder 10 weken de gelegenheid heeft om haar kind thuis te verzorgen. Echter is het huidige bevallingsverlof van 16 weken niet afdoende om een volledig herstel van de moeder te garanderen.

Het zorgverlof wordt ook nader bekeken. Iemand die werkt en tegelijk voor een zieke vriend of bekende zorgt heeft voortaan ook recht op zorgverlof. In de huidige wetgeving kunnen mantelzorgers alleen zorgverlof opnemen voor een zieke partner, kind of ouder.

Het doel van de voorgestelde maatregelen is om het combineren van werk en zorg makkelijker te maken. Steeds meer mensen hebben hedendaags zorgtaken. Vooral voor vrouwen kan dit tot problemen leiden wanneer zij bijvoorbeeld in scheiding liggen en economisch niet zelfstandig kunnen zijn. In de meeste gevallen zijn zij verplicht te stoppen met werk of raken overbelast en melden zich ziek. De nieuwe maatregelen zijn aanvullend op de afspraken die op de werkvloer en binnen de gezinnen worden gemaakt. 

« Terug