De La Fuente Oosterveen-logo

Recente Nieuwsartikelen

Berekening schadevergoeding bij vertraagde vluchten

Datum:2017-10-09
Het Europees Hof van Justitie heeft recentelijk een nieuw vonnis gewezen, waarin is bepaald hoe de afstand tussen het vliegveld van herkomst en het vliegveld van aankomst, berekend dient te worden wanneer er sprake is van een tussenstop. Dit was tot nu toe vaak een punt van discussie tussen luchtvaa...

Verborgen gebreken bij de koop van woningen in Spanje

Datum:2017-01-09
Onder verborgen gebreken worden verstaan de gebreken die zijn ontstaan voordat de woning is verkregen, maar die pas zichtbaar worden of waarvan pas kennis wordt genomen na de koop van het onroerend goed. Het gaat dus om gebreken die niet met het blote oog konden worden ontdekt. Bovendien dient het t...

Uw spaargeld dit jaar nog goed wegzetten!

Datum:2015-12-02
Het einde van 2015 komt weer in zicht en dat is een goed moment om voor uzelf na te gaan hoe de stand van zaken is met uw spaargeld. Volgend jaar moet immers weer aangifte inkomstenbelasting worden gedaan en daarbij wordt ook gekeken naar de omvang van uw vermogen in Box 3. Als peildatum voor het be...

Groei in de Spaanse woningmarkt

Datum:2015-09-23
Volgens het Registro de la Propiedad (Kadaster) in Spanje gaat het iets beter met de Spaanse woningmarkt, zo blijkt het uit onderzoek en statistieken van het tweede kwartaalvan 2015. Spanje is en blijft een groot land, waardoor er veel verschillen zijn tussen de diverse regio’s, maar in het algemeen...

Nederlandse ondernemer positief over EU-lidmaatschap

Datum:2015-01-28
Uit een recent wetenschappelijk onderzoek van de Kamer van Koophandel blijkt dat de Nederlandse ondernemer positief is over het Nederlandse EU-lidmaatschap. Dit ten opzichte van de gemiddelde Nederlandse burger. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de resultaten van het ondernemerspanel van de ...

Beste wensen!

Datum:2014-12-31
Het hele team van De La Fuente & Oosterveen advocaten - notariaat wenst u een innovatief, inspirerend en gezond nieuwjaar! Wij danken al onze clienten en relaties voor het afgelopen jaar. 

Wijziging Wet Werk en Zekerheid

Datum:2014-12-16
Wijziging Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Binnen de Wet werk en zekerheid worden op 3 terreinen wijzigingen doorgevoerd; het flexrecht, het ontslagrecht en de Werkloosheidswet (WW). Het doel van de Wet Werk en Zekerheid is om positief bij te dragen aan een goed doorlopende arbeidsmarkt. Door middel van...

Wet tijdelijke huur ter consultatie

Datum:2014-11-03
Minister Blok heeft een tijdelijk conceptwetsvoorstel, Tijdelijke huur, ter consultatie gepubliceerd. Het doel van de regeling betreft een uitbreiding van de mogelijkheden om tijdelijke huurcontracten aan te gaan om de doorstroming op de markt van huurwoningen te bevorderen.  In het wetsvoorstel ...

Couveuseverlof en overdracht bevallingsverlof in wetsvoorstel

Datum:2014-09-19
Op 15 september heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een aanvulling op het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden naar de Tweede Kamer gestuurd. Binnen de aanvulling op het wetsvoorstel zijn verscheidene onderwerpen opgenomen. Om een pasgeborene ...

Bankloket voor erfgenamen geopend

Datum:2014-08-20
Als nabestaanden is het vaak niet makkelijk om te achterhalen of de overledene een spaartegoed op zijn/haar naam heeft staan. Deze spaartegoeden worden ook wel ‘slapende tegoeden’ genoemd.  Door de invoering van het digitale bankloket, is daar verandering in gekomen. De Nederlandse Vereniging ...

Wettelijke gemeenschap van goederen wordt mogelijk gemoderniseerd

Datum:2014-07-11
In november 2013 hebben D66, PvdA en VVD aangekondigd dat zij met een initiatief wetsvoorstel zullen komen waarbij trouwen in gemeenschap van goederen niet langer de standaard zal zijn. Vandaag hebben de partijen het initiatief wetsvoorstel ingediend. Volgens de partijen is het tijd om het huweli...

Online gokken gelegaliseerd

Datum:2014-07-11
De toekomst van het online gokken en de loterijen- en casinomarkt ziet er vanaf vandaag anders uit. De ministerraad heeft ingestemd met het plan van minister Teeven om het kansspelbeleid te hervormen. Kansspelen  Vanaf 2015 wordt het in Nederland legaal om online kansspelen te spelen. Doo...

Lancering nieuwe website

Datum:2014-07-09
De la Fuente & Oosterveen Advocaten – Notariaat (DLF&O) lanceert vandaag haar nieuwe ‘responsive’ website. Op ieder gewenst formaat kunt u de website in zijn volledigheid bekijken en alle gewenste informatie tot u nemen. Om onze cliënten beter van dienst te zijn, heeft  DLF&O besloten om een nieu...

Wijziging Europese Erfrechtverordening in 2015

Datum:2014-07-09
Per augustus 2015 zal de Europese Erfrechtverordening (nr. 650/2012) zijn intreden maken. Dit betekent dat er op het gebied van het internationaal privaatrecht (IPR) veel veranderingen doorgevoerd zullen worden. Wat betekent dit voor u? Het IPR wordt in werking gesteld wanneer een zaak een intern...